Konsolidert

NS 3940:2023+AC:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger og liknende.

Les mer om NS 3940 på fagsiden

Rettelsesblad

Revisjonen av NS 3940 høsten 2023 var omfattende, og i etterkant av denne utgivelsen har det kommet frem et behov for å presisere en del punkter i standarden for å klargjøre tekst, tabeller og figurer. Det er viktig å bemerke seg at rettelsesbladet kun inneholder presiseringer av gjeldende regler, begreper og arealberegninger i den reviderte 2023-standarden. NS 3940:2023 er derfor trukket tilbake og erstattet med NS 3940:2023+AC:2024 (dette produktet) hvor rettelsesbladet er innarbeidet i standarden. Du kan også få tak i selve rettelsesbladet gratis her

Kurs

Kurset i NS 3940 vil gi deg en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på kurs

Omfang

Dette dokumentet angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger.Standarden gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.For fasilitetsstyringsformål (FM), se også NS-EN 15221-6.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 4
  • ICS 91.010.30

Produktrelasjon