Standard

NS 3940:2023

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3940:2023+AC:2024

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger og liknende.

Les mer om NS 3940 på fagsiden

Kurs

Kurset i NS 3940 vil gi deg en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på kurs

Omfang

Dette dokumentet angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger.Standarden gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.For fasilitetsstyringsformål (FM), se også NS-EN 15221-6.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 4
  • ICS 91.010.30

Produktrelasjon

Produkt livssyklus