Standard

NS 3940:2012

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3940:2023+AC:2024

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden omhandler definisjoner av begreper og beregning av areal og volum for rom, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Standarden gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger, både under bygging og i hele bruksperioden, så vel som ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende. Areal- og volumbegrepene som er definert i denne standarden, er utformet for praktisk bruk, som utgangspunkt for måling av ulike aspekter knyttet til en bygnings ytelse, eller som en hjelp ved planlegging. De skal gjøre det mulig å foreta en vurdering med grunnlag i funksjonelle, tekniske og økonomiske aspekter. Standarden imøtekommer behovet for en begrepsoversikt ved planlegging og styring av prosjekter. Denne standarden omhandler ikke temaet fasilitetsstyring, se: NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) – Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 4
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 4
  • ICS 91.010.30

Produktrelasjon

Produkt livssyklus