Standard

NS 3940:2007

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3940:2023+AC:2024

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden definerer areal- og volumbegreper og fastsetter regler for måling. Arealbegrepene gjelder horisontale arealer i gulvhøyde.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 3
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • National Committee SN/K 4

Produktrelasjon

Produkt livssyklus