Standard

NS-EN ISO 9001:2015

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS-EN ISO 9001 angir kravene til hva et kvalitetsledelsessystem bør inneholde. Standarden gir internasjonalt anerkjente metoder for hvordan virksomheter kan styre prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. 

Les mer på fagsiden

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 9001 og andre relaterte standarder innenfor ledelsessystemer.

Rådgiving

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av NS-EN ISO 9001, sertifisering eller for internrevisjon?

Les mer om hva vi kan tilby

Omfang

Denne internasjonale standarden angir krav til et ledelsessystem for kvalitet når en organisasjon: a) trenger å bevise sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter, og b) tar sikte på å bedre kundetilfredsheten ved virkningsfull anvendelse av systemet, inklusive prosesser for forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter. Alle kravene i denne internasjonale standarden er generelle og ment å være anvendelige for enhver organisasjon uavhengig av dens type og størrelse, og av produkter og tjenester som den leverer. MERKNAD 1 I denne internasjonale standarden gjelder termene «produkt» eller «tjeneste» bare produkter og tjenester som er beregnet på eller etterspurt av en kunde. MERKNAD 2 Myndighetskrav og forskriftskrav kan uttrykkes som lovfestede krav.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2015-09
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 149
  • ICS 03.100.70
  • ICS 03.120.10

Produktrelasjon

Produkt livssyklus