Standard

NS-EN ISO 9001:2000

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN ISO 9001:2015

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

1.1 Generelt Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon a) trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter, og b) har som siktemål å bedre kunders tilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring av systemet og sikringen av overensstemmelse med krav fra kunder og aktuelle lovbestemte krav. MERKNAD I denne standarden er betydningen av termen ”produkt” bare det produktet som er ment for eller krevd av en kunde. 1.2 Anvendelse Alle kravene i denne standarden er generelle og ment å være anvendelige for alle organisasjoner uavhengig av type, størrelse og produkt som fremskaffes. Dersom noen krav i denne standarden ikke kan anvendes på grunn av en organisasjons natur og typen av dens produkter, kan utelatelse av krav(ene) vurderes. Når krav utelates, kan påstander om overensstemmelse med denne standarden bare aksepteres når disse utelatelsene er begrenset til kravene i punkt 7, og når slike utelatelser ikke innvirker på organisasjonens evne til eller ansvar for å fremskaffe produkt som oppfyller krav fra kunder og aktuelle lovbestemte krav.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 3
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 03.120.10
  • National Committee SN/K 149

Produktrelasjon

Produkt livssyklus