Standard

NS-EN ISO 9001:2008

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN ISO 9001:2015

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon a) trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter, og b) har som siktemål å bedre kunders tilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter. MERKNAD 1 I denne standarden er betydningen av termen ”produkt” bare a) det produktet som er ment for eller krevd av en kunde, b) ethvert tiltenkt resultat av realiseringen av produktet. MERKNAD 2 Krav i lover og forskrifter kan uttrykkes som juridiske krav.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2008-11
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 03.120.10
  • National Committee SN/K 149

Produktrelasjon

Produkt livssyklus