Standard

NS-EN ISO 9999:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer en klassifisering av og terminologi for hjelpemidler som er spesielt framstilt eller allment tilgjengelige, med det formål å optimalisere funksjonsevnen og redusere funksjonsnedsettelse for personer.Hjelpemidler som brukes av en person for å optimalisere funksjonsevnen og redusere funksjonsnedsettelse, men som krever assistanse fra en annen person for å kunne brukes, omfattes av klassifiseringen.Følgende punkter er uttrykkelig utelatt fra dette dokumentet:gjenstander brukt for installering av hjelpemidler;løsninger oppnådd ved kombinasjoner av hjelpemidler som er klassifisert enkeltvis i dette dokumentet;medisiner;hjelpemidler og instrumenter som utelukkende brukes av autorisert helsepersonell eller lærere;ikke-tekniske løsninger, for eksempel personlig assistanse, førerhunder eller munnavlesning;implantert utstyr;økonomisk støtte.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2022-06
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 11.180.01
  • National Committee SN/K 106

Produktrelasjon

Produkt livssyklus