Standard

NS-EN ISO 9999:1998

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN ISO 9999:2022

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne internasjonale standarden fastsetter en klassifisering av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. For øyeblikket dekker den de tekniske hjelpemidlene som hovedsakelig brukes av den enkelte funksjonshemmede. Klassifiseringen er beregnet på å fremme kommunikasjon. Den kan f.eks. brukes som grunnlag for informasjonssystemer om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, for utviklingen av lagerstyringssystemer eller for utarbeidelsen av leveransestatistikk. Følgende temaer er uttrykkelig utelatt i denne internasjonale standarden: - anordninger som brukes ved installering av tekniske hjelpemidler; - sammensatte produkter er ikke automatisk inkludert i klassifikasjonen (delkomponenter kan være inkludert) - medisiner; - tekniske hjelpemidler og instrumenter, som utelukkende brukes av helsepersonell; - økonomisk støtte; - ikke-tekniske løsninger, slik som personlige assistenter, førerhunder, aper, døvetolker og implantater. Tekniske hjelpemidler for offentlige kommunikasjonsmidler og tilgjengelighet i bygninger er bare tatt med dersom de også kan brukes i private hus eller til privat transport. MERKNAD Forslag til endringer eller tillegg til denne standarden, både når det gjelder eksisterende og forslag til nye grupper som følger gjeldende regler for klassifikasjon, kan gis til ISO/TC 173 SC 2. Forslag skal begrunnes.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 11.180
  • National Committee SN/K 106

Produktrelasjon

Produkt livssyklus