Standard

NS-EN ISO 9612:2009

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne internasjonale standarden fastsetter en teknisk metode for å måle støyeksponering av arbeidstakere i arbeidsmiljø og beregne støyeksponeringsnivå. Denne internasjonale standarden omhandler A-veide nivåer, men gjelder også for C-veide nivåer. Tre forskjellige målestrategier er beskrevet. Metoden er nyttig ved bestemmelse at støyeksponering med teknisk grad av nøyaktighet, for eksempel for detaljerte undersøkelser av støyeksponering eller epidemiologiske undersøkelser av hørselsskade eller andre ugunstige virkninger. Måleprosedyren krever observasjon og analyse av forholdene for støyeksponeringen slik at kvaliteten på målingene kan kontrolleres. Denne internasjonale standarden gir metoder for å estimere usikkerheten ved resultatene. Denne internasjonale standarden er ikke beregnet på vurdering av maskering av muntlig kommunikasjon eller vurdering av infralyd, ultralyd eller virkninger av støy som ikke berører hørsel. Den gjelder ikke for måling av støyeksponering ved øret når hørselsvern benyttes. Resultater av målinger som utføres i samsvar med denne internasjonale standarden, kan gi nyttig informasjon ved prioritering av tiltak mot støy.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.100
  • ICS 13.140
  • National Committee SN/K 1

Produktrelasjon

Produkt livssyklus