Standard

NS 4815-2:2006

Tilbaketrukket

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden fastsetter en teknisk metode for bestemmelse av hørselskadelig støyeksponering på arbeidsplasser. Standarden beskriver bestemmelse av A-veid ekvivalent lydtrykknivå for arbeidsoperasjoner, A-veid daglig støyeksponeringsnivå og C-veid toppverdi av lydtrykknivå. Støyeksponeringsnivåene som fremkommer etter denne del 2, beregnes med tilhørende utvidet usikkerhet. Usikkerheten begrenses ved at det bl.a. stilles krav til antall målinger ut fra spredningen i de enkelte måleverdiene. Denne metoden kan brukes for å sammenlikne det daglige støyeksponeringsnivået med grenseverdier, vurdere risikoen for hørselsskader, identifisere behov for målrettet hørselskontroll og informasjon for utsatte grupper av arbeidstakere, for å vurdere nødvendigheten av å stille hørselsvern til disposisjon og for å skilte støysoner. Forenklede målinger med lavere grad av nøyaktighet er beskrevet i NS 4815-1. Dersom resultatet fra målinger etter del 1 ligger over eller rundt grenseverdien, og det er behov for å bestemme det daglige støyeksponeringsnivået med større nøyaktighet, kan det utføres etter denne del 2. Metoden inneholder ulike tilnærmingsmåter for å utføre målingene. Støyeksponeringsnivået bestemmes ut fra en kombinasjon av data fra lydmålinger, registreringer av arbeidsprosedyrer og arbeidsoperasjoner, tidsintervaller (varighet) og beregninger for typiske tidssegmenter på en nominell arbeidsdag. Det daglige støyeksponeringsnivået normalisert til en nominell arbeidsdag bestemmes ved å summere bidragene fra de typiske arbeidsoperasjonene. Målinger ved ørekanalen og bruk av miniatyrmikrofoner er beskrevet i NS-EN ISO 11904-1 [9]. For målinger med kunstig hode/torso, se NS-EN ISO 11904-2 [10]. NS 4815-2 fastsetter ikke målinger på arbeidsplasser med lave lydnivåer. Denne standarden fastsetter heller ikke metode for målinger av støy som kan forstyrre samtale, påvirke konsentrasjonsevne og restitusjon eller gi andre helsevirkninger. Standarden gir ingen veiledning om vurdering av risikoen for hørselsskade som følge av støyeksponeringen.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.100
  • ICS 13.140
  • National Committee SN/K 3

Produktrelasjon

Produkt livssyklus