Standard

NS-EN ISO 9000:2005

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN ISO 9000:2015

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for kvalitetsstyring, som er emnet for ISO 9000-familien, og definerer beslektede ter-mer. Denne standarden er anvendelig for: a) organisasjoner som søker fordel gjennom å iverksette et system for kvalitetsstyring; b) organisasjoner som søker sikkerhet fra sine leverandører om at deres produktkrav vil bli tilfredsstilt; c) brukere av produktene; d) de som er opptatt av gjensidig forståelse av terminologien som anvendes for kvalitetssty-ring (f.eks. leverandører, kunder, lovgivere); e) de som internt eller eksternt i forhold til orga-nisasjonen bedømmer systemet for kvalitets-styring eller reviderer det for samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001 (f.eks. revisorer, lovgivere, sertifiserings-/registreringsorganer); f) de som internt eller eksternt i forhold til orga-nisasjonen gir råd eller opplæring om hvilket system for kvalitetsstyring som er hensikts-messig for organisasjonen; g) de som utvikler beslektede standarder

Dokumentinformasjon

 • Standard fra SN
 • Publisert:
 • Tilbaketrukket:
 • Utgave: 2
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 01.040.03
 • ICS 03.100.70
 • ICS 03.120.10
 • National Committee SN/K 149

Produktrelasjon

Produkt livssyklus