Standard

NS-EN ISO 9000:2000

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN ISO 9000:2015

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for kvalitetsstyring, som er emnet for ISO 9000-familien, og definerer beslektede termer. Denne standarden er anvendelig for følgende a) organisasjoner som søker fordel gjennom å iverksette et system for kvalitetsstyring; b) organisasjoner som søker sikkerhet fra sine leverandører om at deres produktkrav vil bli tilfredsstilt; c) brukere av produktene; d) de som er opptatt av gjensidig forståelse av terminologien som anvendes for kvalitetsstyring (f. eks. leverandører, kunder, lovgivere); e) de som internt eller eksternt i forhold til organisasjonen bedømmer systemet for kvalitetsstyring eller reviderer det for overensstemmelse med kravene i NS-EN ISO 9001 (f. eks. revisorer, lovgivere, sertifiserings-/registreringsorganer); f) de som internt eller eksternt i forhold til organisasjonen gir råd eller opplæring om hvilket system for kvalitetsstyring som er hensiktsmessig for organisasjonen; g) de som utvikler beslektede standarder.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra SN
 • Publisert:
 • Tilbaketrukket:
 • Utgave: 1
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 01.040.03
 • ICS 03.100.70
 • ICS 03.120.10
 • National Committee SN/K 149

Produktrelasjon

Produkt livssyklus