Standard

NS-EN ISO 41012:2018

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet gir veiledning om ressursvalg og utvikling av avtaler om fasilitetsstyring (FM). Det inneholder: - vesentlige elementer i FM-prosesser for ressursvalg; - FM-roller og -ansvar i prosesser for ressursvalg; - utviklingsprosesser og strukturer for typiske avtalemodeller. Dette dokumentet gjelder for: - strategiske prosesser for tjeneste- og støttefunksjoner for kjernevirksomheten; - utvikling av FM-strategier; - utvikling av avtaler om levering av fasilitetstjenester som omfatter både offentlig og privat tjenestebehov samt interne og eksterne produksjons- og leveringsalternativer; - utvikling av FM-informasjonssystemer; - FM-utdanning og -forskning; - prosesser for virksomhetsutvikling og forretningsendring i vesentlige typer arbeidsmiljøer (f.eks. industri, handel, forvaltning, militær, helse, innkvartering).

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2018-06
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.080.10
  • National Committee SN/K 226

Produktrelasjon

Produkt livssyklus