Konsolidert

NS-EN 13043:2002+NA:2008

Publisert

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 13043:2013

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden spesifiserer egenskapene for tilslag og fillere som fås ved produksjon av naturlige, industrielt framstilte eller resirkulerte materialer til bruk i bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer. Denne standarden dekker ikke bruken av resirkulerte bituminøse masser. Den omfatter evaluering av produktenes samsvar med denne europeiske standarden. MERKNAD 1 Tilslag brukt i byggearbeider bør oppfylle alle kravene i denne europeiske standarden. I tillegg til kjente og tradisjonelle naturlige og industrielt framstilte tilslag, omfatter mandat M 125 ”Aggregates” resirkulerte tilslag og noen tilslag av ny eller ukjent opprinnelse. Resirkulert tilslag er tatt med i standardene, og nye prøvingsmetoder for dem er kommet langt i utarbeidelsen. For ukjente materialer av annen opprinnelse har imidlertid standardiseringsarbeidet nylig startet, og det er nødvendig med mer tid for å definere tydelig opprinnelsen og egenskapene til disse materialene. I mellomtiden må slike ukjente materialer når de gjøres tilgjengelige på markedet som tilslag, fullt ut samsvare med denne standarden og nasjonale forskrifter for farlige stoffer (se tillegg ZA i standarden) avhengig av den tiltenkte bruken. Tilleggsegenskaper og tilleggskrav kan spesifiseres i hvert enkelt tilfelle avhengig av erfaring med bruken av produktet og kan defineres i spesifikke kontraktsdokumenter. MERKNAD 2 Egenskaper for lett tilslag er spesifisert i prEN 13055-2.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2002-09
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.100.15
  • ICS 93.080.20
  • National Committee SN/K 5

Produktrelasjon