Standard

NS 9600-5:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet og denne delen av standarden stiller krav til virksomheter som tilbyr tjenester ved hjelp av tilkomstteknikk som metode. MERKNAD: NS: 9600 del 1 til 5 kan fungere som kravspesifikasjon for virksomheter som kjøper tjenester innen tilkomstteknikk.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.340.60
  • National Committee SN/K 279

Produktrelasjon

Produkt livssyklus