Standard

NS 9600-4:2010

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 9600-4:2020

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av standarden NS 9600 stiller krav til virksomheter som tilbyr tjenester ved hjelp av arbeid i tau som metode, og til sertifisering av virksomhetene. MERKNAD NS 9600 del 1 til 4 kan fungere som kravspesifikasjon for virksomheter som skal kjøpe inn tjenester med arbeid i tau.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.120.20
  • ICS 13.340.60
  • National Committee SN/K 279

Produktrelasjon

Produkt livssyklus