Standard

NS 9600-3:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir krav til opplæringsplaner for de ulike kursene dette dokumentet omfatter. Dokumentet beskriver hvilke tema de enkelte kurs inneholder og gir læringsmål og pedagogisk metode for hvert enkelt tema.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.340.60
  • National Committee SN/K 279

Produktrelasjon

Produkt livssyklus