Standard

NS 9600-3:2010

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 9600-3:2020

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av standarden NS 9600 fastsetter krav til opplæringsvirksomheter som fører fram til en sertifiserting av opplæringsvirksomheten. MERKNAD Denne standarden kan fungere som kravspesifikasjon for virksomheter som skal kjøpe inn opplæringstjenester.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.120.20
  • ICS 13.340.60
  • National Committee SN/K 279

Produktrelasjon

Produkt livssyklus