Standard

NS 8402:2010

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 8401 og NS 8402 omhandler kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og for rådgivningsoppdrag basert på honorar etter medgått tid.

NS 8402 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Les mer om NS 8401 og NS 8402 på fagsiden

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 8401 og NS 8402 og andre juridiske kontraktsstandarder.

Les om kurs i NS 8401 og NS 8402

Omfang

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 290
  • ICS 31
  • ICS 91.010.20

Produktrelasjon

Produkt livssyklus