Standard

NS 8402:2000

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 8402:2010

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 31
  • ICS 91.010.20
  • National Committee SN/K 41

Produktrelasjon

Produkt livssyklus