Standard

NS 3901:2012

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden tar for seg risikovurdering i hele byggverkets livssyklus med fokus på brannsikkerhet for alle typer byggverk på land. Risikovurderinger etter denne standarden er ment å være et hjelpemiddel ved prosjektering av brannsikkerhet. For risikovurdering av andre hendelser enn brann vises det til NS 5814. Figur 1 – Flytskjema for risikovurderinger av brann i byggverk Standarden beskriver to alternative analysemodeller. Det ene alternativet er en risikoanalyse, som er behandlet i punkt 6, hvor målet er å avdekke det totale brannrisikobildet i analysebyggverket. Vurderinger gjøres opp mot på forhånd fastsatte risikoaksept-kriterier. Det andre alternativet er en komparativ analyse, som er behandlet i punkt 7, hvor det gjøres en sammen-ligning av et analysebyggverk og et referansebyggverk. I en komparativ analyse gir sikkerhetsnivået i referansebyggverket uttrykk for akseptabel risiko. Oppgaven er da å utføre en scenariobasert analyse av konsekvenser (effekter) av fravik fra referansebyggverket.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 15
  • ICS 13.220.01
  • ICS 91.120.01

Produktrelasjon

Produkt livssyklus