Standard

NS 3901:1998

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3901:2012

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastlegger krav til risikoanalyser som skal brukes til å dokumentere at stilte mål for brannsikkerhet er oppfylt. Disse målene kan enten være gitt som krav i forskrifter eller som krav utover disse fastlagt av en oppdragsgiver. Standarden tar sikte på risikoanalyser som skal brukes i sikkerhetsstyring i alle faser av et byggverks livssyklus (bygging, drift, reparasjon, bruksendring, ombygging og riving). Risikoanalyser etter denne standard kan brukes som hjelpemiddel i prosjektering av brannsikkerhetstiltak. Standarden tar sikte på alle typer av byggverk plassert på land, f.eks. bygninger, tunneler og idrettsanlegg. For risikoanalyse av andre hendelser enn brann vises det til NS 5814.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.01
  • ICS 91.120.01
  • National Committee SN/K 214

Produktrelasjon

Produkt livssyklus