Standard

NEK 700:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som trykket bok.

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komité NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr».

NEK 700-serien består av:

Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon.

Les mer om NEK 700-serien på fagsiden

Omfang

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnets infrastruktur. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Kvalitet, pålitelighet og oppetid er samfunnskritisk, og alle deler av samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer. NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen. NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komite NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr». NEK 700:2020 består av: NEK 701:2020 Felles kablingssystemer NEK 702:2020 Installasjon av kabling NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon. NEK 700:2020-serien inneholder alle standardene slik de forelå hos NEK 1. juni 2020. NEK 700-serien må også sees i sammenheng med andre relevante standarder på tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra NEK
 • Publisert:
 • Utgave: 3.0
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 29.120.50
 • ICS 33.040
 • ICS 33.040.50
 • ICS 35.020
 • ICS 35.110
 • ICS 35.160
 • ICS 91.140.50
 • National Committee NEK/NK215

Produktrelasjon