Standard

NEK 700:2016

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NEK 700:2020

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NEK 700:2016 Informasjonsteknologi, består av: - NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetenes side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt viktig, og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer. NEK 700 serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppnås i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi. NEK 700 serien bygger på internasjonale normer og er oversatt og tilpasset norske forhold av NEKs normkomité NK25/205/215.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 33.040
  • National Committee NEK/NK215

Produktrelasjon