Standard

NEK 485:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som trykket bok.

NEK 485:2022 har som mål å bidra til tilfredsstillende sikkerhet ved installasjon og drift av stasjonære batterier. Primært gjelder den for bly-syre batterier.

Dette er en norsk oversettelse av den internasjonale og europeiske normen EN IEC 62485-2:2018 Safety requirements for secondary batteries and battery installations – Part 2: Stationary batteries.

Les mer om NEK 485 på fagsiden

Omfang

Denne delen av NEK EN IEC 62485-serien gjelderfor stasjonære sekundærbatterier og batteriinstalla-sjoner med en maksimal nominell likespenning inntil 1500 V, og beskriver de viktigstebeskyttelsestilta-kene mot farer med opphav i:-elektrisitet;-gassutslipp;-elektrolytt.Denne standarden setter krav til sikkerhetsaspekterknyttet tilmontering, bruk, inspeksjon, vedlikehold og avhending.Den omfatter bly-syrebatterier og batterier med nikkel-kadmium (NiCd) / nikkel-metallhydrid (NiMH). Inneholder NEK 485:2020/Amd1:2022

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.220.20
  • ICS 29.220.30
  • National Committee NEK/NK21/120

Produktrelasjon