Standard

NEK 485:2020

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NEK 485:2022

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NEK 485 er en direkte oversettelse av den internasjonale og europeiske normen EN IEC 62485-2:2018 Safety requirements for secondary batteries and battery installations Part 2: Stationary batteries. Normen anvendes i hovedsak for installasjon og drift av stasjonære bly-syre batterier, men også for nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid batterier. Den er delnorm 2 i normserien EN IEC 62485. Merk at delnorm 5 i samme serie gjelder litium-ion batterier, og den forventes publisert fra IEC tidlig 2021. Den norske komiteen har som mål samtidig å kunne publisere en norsk bearbeidet og oversatt versjon. Inntil videre vises det til produktstandarden NEK EN 62619 for Litium-Ion. Driver du eller ditt firma med prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av sekundærbatterier for UPS’er, nødstrøm, energilagring for bolig eller næring mfl., så skal denne standarden benyttes. Den er en normativ referanse i NEK 400.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: EN
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.220.20
  • ICS 29.220.30
  • National Committee NEK/NK21/120

Produktrelasjon