Standard

NEK 399:2018

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NEK 399:2022

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NEK 399 definerer et tilknytningspunkt mellom elanlegg og ekomnett i bolig- og næringsbygninger mot allment nett. Normen spesifiserer krav til koordinering, utforming av tilknytningspunktet, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Normen gjelder bygninger eller installasjoner som forsynes fra lokalt distribusjonsnett med systemspenning opp til og med 1000 V AC eller 1500 V DC. VEILEDNING - Normen kan også være relevant ved etablering av målepunkter for andre infrastruktureiere som leverer vann, fjernvarme og gass.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra NEK
 • Publisert:
 • Tilbaketrukket:
 • Utgave: 2.0
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 01.040.29
 • ICS 01.040.31
 • ICS 01.080.50
 • ICS 29.020
 • ICS 29.130.01
 • ICS 29.260.10
 • ICS 33.020
 • ICS 33.180
 • ICS 91.140
 • ICS 91.140.50
 • National Committee NEK/NK301

Produktrelasjon