Standard

NEK 399:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon 

Denne standarden finnes også som trykket bok.

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.

Les mer om NEK 399 på fagsiden

Omfang

NEK 399 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Formålet med standarden er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Standarden spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap. Den erstatter NEK 399-1:2018, men innebærer også som sagt en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 3.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.020
  • National Committee NEK/NK301

Produktrelasjon