Standard

SN/TR 6451:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet er en samling av ord, uttrykk, forkortelser og terminologi som benyttes i forbindelse med anskaffelse og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: TR
  • Products.Specs.pages
  • ICS 01.040.91
  • ICS 91.140.01
  • National Committee SN/K 25

Produktrelasjon

Produkt livssyklus