Standard

NS-ISO 50004:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet gir praktiske retningslinjer og eksempler for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre et energiledelsessystem (EnMS) i samsvar med den systematiske metoden i NS-EN ISO 50001:2018. Veiledningen i dette dokumentet gjelder for alle organisasjoner. Dette dokumentet gir ikke veiledning i hvordan et integrert ledelsessystem skal utvikles. Selv om veiledningen i dette dokumentet er i samsvar med NS-EN ISO 50001:2018, gir det ingen tolkning av disse kravene.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 27.015
  • National Committee SN/K 295

Produktrelasjon

Produkt livssyklus