Standard

NS-ISO 30301:2019

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer krav som skal tilfredsstilles av et ledelsessystem for dokumentasjon (management system for records, MSR) for å støtte en organisasjon i dens arbeid for å nå sitt mandat, sitt oppdrag, sin strategi og sine mål. Det tar for seg utarbeidelse og implementering av en policy og mål for dokumentasjon og gir informasjon om måling og overvåking av organisasjonens prestasjon.Et ledelsessystem for dokumentasjon kan etableres av en organisasjon eller på tvers av organisasjoner med felles forretningsaktiviteter. I dette dokumentet er ikke termen «organisasjon» begrenset til én nénvirksomhet, men omfatter også andre organisatoriske strukturer.Dette dokumentet kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å: — opprette, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for dokumentasjon for å støtte sin virksomhet;— forsikre seg om at det er samsvar med organisasjonens uttrykte policy for dokumentasjon;— påvise samsvar med dette dokumentet ved å a) gjennomføre egenvurdering og egenerklæring, ellerb) søke bekreftelse på sin egenerklæring fra eksterne parter, ellerc) søke bekreftelse på sitt ledelsessystem for dokumentasjon fra en ekstern part.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 01.140.20
  • National Committee SN/K 177

Produktrelasjon

Produkt livssyklus