Standard

NS-ISO 23591:2021

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet fastsetter differensierte kriterier for lydforhold og egenskaper for rom og lokaler som brukes til musikkøving. Kriteriene er gitt for ulike musikkformer, uavhengig av bygningstypen lokalene befinner seg i. Dokumentet gir kriterier for romakustikk i lokaler som brukes til musikkøving, enten dette er lokalets primære anvendelse eller det er et flerbrukslokale. Sammen med de akustiske kriterieriene er det gitt krav til netto romhøyde, nettovolum og nettoareal.Kriteriene for lydforhold er differensiert ut fra tre musikkformer: forsterket musikk, akustisk lydsvak musikk og akustisk lydsterk musikk.Dette dokumentet gjelder for planlegging av nye bygninger og rehabilitering av eksisterende bygninger. Dokumentet kan også brukes til vurdering av egnetheten av eksisterende lokaler til ulike musikkformål. Dokumentet kan brukes til tilrettelegging av rom og lokaler som primært brukes til andre formål enn musikkøving, for eksempel sportshaller, undervisningsrom, forsamlingssaler, aulaer, flerbrukssaler o.l. Fleksible akustiske løsninger kan brukes for å dekke flere bruksområder.Dokumentets kriterier gjelder ikke for større spesialiserte konsertsaler, operasaler og lignende lokaler som primært er prosjektert for konserter og forestillinger eller spesialiserte musikkstudioer.Dokumentet omhandler ikke behovet for logistikk, oppbevaringsrom for instrumenter og andre sentrale støttefunksjoner i forbindelse med musikkøving. Kriterier for lydisolasjon er ikke inkludert i dette dokumentet.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.120.20
  • National Committee SN/K 1

Produktrelasjon

Produkt livssyklus