Standard

NS-ISO 10005:2005

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-ISO 10005:2018

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne internasjonale standarden gir retningslinjer for utvikling, gjennomgåelse, godkjenning, bruk og revisjon av kvalitetsplaner. Den kan anvendes uavhengig av om organisasjonen har et styringssystem i samsvar med NS-EN ISO 9001. Denne internasjonale standarden kan anvendes for kvalitetsplaner for en prosess, et produkt, prosjekt eller en kontrakt, alle produktkategorier (maskinvare, programvare, prosessframstilte materialer og tjenester) og alle næringer. Den dreier seg hovedsakelig om realisering av produktet og er ikke en veiledning for planlegging av et system for kvalitetsstyring i organisasjonen. Denne internasjonale standarden er et veiledende dokument og er ikke beregnet brukt til sertifisering eller til registreringsformål. MERKNAD For å unngå unødvendig gjentakelse av "prosess, produkt, prosjekt eller kontrakt" brukes termen "bestemt tilfelle" (se 3.10) i denne standarden.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 03.120.10
  • National Committee SN/K 149

Produktrelasjon

Produkt livssyklus