Standard

NS-INSTA 500-2:2017

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden definerer minstekrav til aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for å opprettholdelse av sikkerhetsnivået.Andre kontroller av løfteinnretninger, for eksempel kontroll etter hendelser/ulykker, eller etter ombygninger og moderniseringer kan ha varierende omfang. Slike kontroller tilpasses den aktuelle installasjonen, men innholdet i denne standarden kan legges til grunn.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.140.90
  • National Committee SN/K 37

Produktrelasjon

Produkt livssyklus