Standard

NS-IEC 31010:2019

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne internasjonale standarden er en standard som utfyller NS-ISO 31000 og gir veiledning om valg og bruk av systematiske metoder for risikovurdering. Risikovurdering som utføres i samsvar med denne standarden, bidrar til andre risikostyringsaktiviteter. Det presenteres bruk av en rekke metoder, med spesielle referanser til andre internasjonale standarder der konseptet og bruken av metoder beskrives mer detaljert. Denne standarden er ikke beregnet på sertifisering, forskriftsarbeid eller kontraktsutarbeidelse. Denne standarden inneholder ikke spesifikke kriterier for identifisering av behovet for risikoanalyse. Den angir heller ikke hvilke metoder for risikoanalyse som kreves for et bestemt bruksområde. Denne standarden viser ikke til alle metoder, og utelatelse av en metode i denne standarden betyr ikke at den ikke er gyldig. Det faktum at en metode kan brukes under bestemte omstendigheter, betyr ikke at metoden nødvendigvis bør brukes.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 239
  • ICS 03.100.01

Produktrelasjon

Produkt livssyklus