Standard

NS-EN ISO/IEC 27002:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet inneholder et referansesett med generiske sikkerhetstiltak for informasjonssikkerhet, inkludert veiledning til implementering. Dette dokumentet er utformet for å brukes av organisasjoner:innenfor rammen av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet (ISMS) basert på NS-ISO/IEC 27001 ;for å implementere sikkerhetstiltak for informasjonssikkerhet basert på internasjonalt anerkjent god praksis;for å utvikle organisasjonsspesifikke retningslinjer for styring av informasjonssikkerhet.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2022-11
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 35.030
  • National Committee SN/K 171

Produktrelasjon

Produkt livssyklus