Standard

NS-EN ISO/IEC 27001:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS-EN ISO/IEC 27001 er utarbeidet for å stille krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, og dette gir tillit hos interessenter, ved at risikoer er tilstrekkelig håndtert. NS-EN ISO/IEC 27001 samsvar med andre ledelsessystemstandarder og kan brukes av enhver virksomhet.

Les mer på fagsiden

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 og andre relaterte standarder innenfor ledelsessystemer.

Les mer om kurs i NS-EN ISO/IEC 27001

Rådgiving

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av NS-EN ISO/IEC 27001, sertifisering eller for internrevisjon?

Les mer om hva vi kan tilby

Flere utgivelser av samme standard

Noen standarder gis ut som et samarbeid mellom flere standardiseringsorganisasjoner, slik som ISO/IEC. Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite kan også fastsette ISO/IEC-standarder og da kan det forekomme flere utgivelser av samme standard, som NS-EN ISO/IEC (eller NS-ISO/IEC) og NEK ISO/IEC. Innholdet i dokumentene er det samme.

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer kravene til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet innenfor konteksten til en organisasjon. Dette dokumentet inneholder også krav til vurdering og behandling av informasjonssikkerhetsrisikoer, tilpasset behovene i organisasjonen. Kravene i dette dokumentet er generelle og er ment å være anvendelige for alle organisasjoner, uavhengig av type, størrelse eller art. Det er ikke akseptabelt å ekskludere noen av kravene i punkt 4 til punkt 10 dersom en organisasjon vil hevde å være i samsvar med denne standarden.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2023-07
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 35.030
  • National Committee SN/K 171

Produktrelasjon

Produkt livssyklus