Standard

NS-EN ISO 50005:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet veileder organisasjoner i å etablere en stegvis metode for å iverksette et energiledelsessystem (EnMS). Den stegvise metoden er beregnet på å støtte og forenkle iverksettelsen av et EnMS for alle typer organisasjoner, særlig små og mellomstore organisasjoner (SMO).Dette dokumentet gir veiledning om bruk av tolv kjerneelementer, der hvert element har fire modenhetsnivåer, for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre et EnMS som resulterer i forbedring av energiytelse.Det setter brukeren av dette dokumentet i stand til å iverksette en stegvis metode for å oppnå et nivå av energiledelse som er tilpasset vedkommendes mål, og til å bygge et sterkt fundament som senere kan utvides til å oppfylle kravene i NS-EN ISO 50001:2018 . Dette dokumentet er forenlig med NS-EN ISO 50001:2018 , men det dekker ikke alle kravene i standarden.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2022-05
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 27.015
  • National Committee SN/K 588

Produktrelasjon

Produkt livssyklus