Standard

NS-EN ISO 50001:2018

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS-EN ISO 50001 hjelper virksomheter med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten. Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser.

Standarden inneholder krav til et energiledelsessystem slik at virksomheter skal bli i stand til å utvikle og iverksette en politikk og sette mål som tar hensyn til lovbestemte krav og opplysninger om vesentlige energiaspekter. Standarden gjelder for alle organisasjonstyper og -størrelser, uavhengig av geografiske, kulturelle og sosiale forhold.

Les mer på fagsiden

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 50001 og andre relaterte standarder innenfor ledelsessystemer.

Les mer om kurs i NS-EN ISO 50001

Omfang

This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system (EnMS). The intended outcome is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance and the EnMS. This document: a) is applicable to any organization regardless of its type, size, complexity, geographical location, organizational culture or the products and services it provides; b) is applicable to activities affecting energy performance that are managed and controlled by the organization; c) is applicable irrespective of the quantity, use, or types of energy consumed; d) requires demonstration of continual energy performance improvement, but does not define levels of energy performance improvement to be achieved; e) can be used independently, or be aligned or integrated with other management systems. Annex A provides guidance for the use of this document. Annex B provides a comparison of this edition with the previous edition.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2018-08
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 27.010
  • ICS 27.015
  • National Committee CEN/CLC/JTC 14

Produktrelasjon

Produkt livssyklus