Standard

NS-EN ISO 17660-1:2006

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av NS-EN ISO 17660 gjelder sveising av sveisbart armeringsstål og rustfritt armeringsstål i lastbærende forbindelser, i verksteder eller på byggeplassen. Den spesifiserer krav til materialer, konstruksjon og utførelse av sveiseforbindelser, sveiseteknisk personell, kvalitet, kontroll og prøving. Denne delen av NS-EN ISO 17660 dekker også sveiseforbindelser mellom armeringsstål og andre stålkomponenter, som skjøteinnretninger og innstøpte forankringer, innbefattet prefabrikkerte sammenstillinger. Ikke-bærende forbindelser dekkes av NS-EN ISO 17660-2. Denne delen av NS-EN ISO 17660 gjelder ikke fabrikkproduksjon av sveiste nett og gitterbjelker ved hjelp av flere punktsveisemaskiner eller flere knastsveisemaskiner. Kravene i denne delen av NS-EN ISO 17660 gjelder bare konstruksjoner med statisk last. MERKNAD For utmattingspåkjente konstruksjoner, avhengig av forbindelsestypen og sveisemetoden, anbefales det at en hensiktsmessig reduksjon av utmattingsfastheten til armeringsstålet tas med i beregningen.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 25.160.10
  • National Committee SN/K 67