Standard

NS-EN ISO 14031:2021

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet gir retningslinjer for utforming og bruk av evaluering av miljøprestasjon (EPE) i en organisasjon. Det er relevant for alle organisasjoner, uansett type, størrelse, beliggenhet og kompleksitet.Dette dokumentet fastsetter ikke nivåer for miljøprestasjon. Det er ikke ment å brukes til fastsettelse av andre samsvarskrav for miljøledelsessystemer (EMS).Veiledningen i dette dokumentet kan brukes til støtte for en organisasjons egen tilnærming til EPE, inkludert dens forpliktelser til etterlevelse av lovfestede og andre krav, forebygging av forurensning og kontinuerlig forbedring.Dette dokumentet er en generell standard og inneholder ikke veiledning om spesifikke metoder for verdibestemmelse eller vekting av forskjellige typer påvirkninger i forskjellige typer sektorer, disipliner osv. Avhengig av arten av organisasjonens aktiviteter er det ofte behov for også å oppsøke andre kilder til tilleggsinformasjon og veiledning om sektorspesifikke emner, ulike fagområder eller forskjellige vitenskapelige disipliner.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2021-04
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.020.10
  • National Committee CEN/BT

Produktrelasjon

Produkt livssyklus