Standard

NS-EN 81-20:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

1.1 Dette dokumentet fastsetter sikkerhetsregler for permanent installerte nye personheiser eller vare- og personheiser, med enten drivskive, trommel/tau, kjeder/kjedehjul eller hydraulisk drift, som betjener faste etasjenivåer, har en stol til transport av personer eller personer og gods, er hengt opp i tau, kjeder eller løftesylindere og føres i skinner som ikke heller mer enn 15° i forhold til vertikalen. 1.2 I tillegg til kravene i dette dokumentet skal det tas hensyn til tilleggskrav i særlige tilfeller (bruk av heis av personer med nedsatt funksjonsevne, ved brann, eksplosjonsfare, ekstreme klimaforhold, seismiske forhold, transport av farlig gods osv.). 1.3 Denne standarden omfatter ikke: a) heiser med: 1) andre drivsystemer enn dem som er angitt i 1.1 ; 2) driftshastighet ≤ 0,15 m/s; b) hydrauliske heiser: 1) med en driftshastighet som overskrider 1 m/s; 2) der innstillingen av trykkbegrensningsventilen ( 5.9.3.5.3 ) overskrider 50 MPa; c) nye personheiser eller vare- og personheiser i eksisterende bygninger ( En eksisterende bygning er en bygning som er i bruk eller allerede var i bruk før heisen ble bestilt. En bygning der den innvendige strukturen fornyes fullstendig, betraktes som en ny bygning.) der enkelte av kravene i NS-EN 81-20 under visse forhold ikke kan oppfylles på grunn av begrensninger forårsaket av bygningen, og NS-EN 81-21 bør vurderes; d) heisanlegg, f.eks. paternosterheiser, gruveheiser, sceneheiser, automatiske reolstableanlegg, tippeheiser, byggeplassheiser, skipsheiser, heiser til bore- og produksjonsplattformer, utstyr til bygging og vedlikehold eller heiser i vindturbiner; e) vesentlige endringer (se tillegg C ) av heiser som installeres før denne standarden tas i bruk; f) sikkerhet under operasjoner innenfor transport, oppføring, reparasjon og demontering av heiser. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i denne standarden. Støy og vibrasjoner omhandles ikke i denne standarden fordi de ikke er funnet i omfang som kunne vurderes som skadelig med hensyn til sikker bruk og sikkert vedlikehold av heisen (se også 0.4.2 ). 1.4 Denne standarden gjelder ikke personheiser og vare- og personheiser som installeres før utgivelsesdatoen.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2020-02
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.140.90
  • National Committee SN/K 37

Produktrelasjon

Produkt livssyklus