Standard

NS-EN 805:2000

Publisert

Obs: Denne standarden har et forslag: prNS-EN 805:2023

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden angir: - generelle krav til vannforsyningssystemer utenfor bygninger (se figur 1), herunder hovedledninger og stikkledninger for drikkevann, forsyningsreservoarer, annet utstyr og hovedledninger for ubehandlet vann, med unntak av renseanlegg og utbygging av vannkilder. - generelle krav til komponenter; - generelle krav som kan inngå i produktstandarder som kan inneholde strengere krav; - krav til installasjon, prøving på byggeplassen og ferdigstillelse. Kravene i denne standarden gjelder for: - dimensjonering og utførelse av nye vannforsyningssystemer; - utvidelse av større områder som utgjør en sammenhengende del av et eksisterende vannforsyningssystem; - betydelig endring og/eller rehabilitering av eksisterende vannforsyningssystemer. MERKNAD Det er ikke meningen at eksisterende vannforsyningssystemer skal endres slik at de oppfyller kravene i denne standarden, forutsatt at de ikke har en betydelig, skadelig innvirkning på vannmengde, sikkerhet, pålitelighet og egnethet til vannforsyningen.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.060.01
  • ICS 23.040.01
  • National Committee SN/K 98

Produktrelasjon

Produkt livssyklus