Konsolidert

NS-EN 1995-2:2004+NA:2024

Publisert

Obs: Denne standarden har et forslag: prNS-EN 1995-2:2023

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NS-EN 1995-2 inneholder generelle dimensjoneringsregler for bærende deler av bruer, dvs. konstruksjonsdeler som har betydning for påliteligheten til hele eller deler av brua, og som er laget av trevirke eller trebaserte materialer, enten alene eller i kombinasjon med betong, stål eller andre materialer. NS-EN 1995-2 omhandler følgende emner: Kapittel 1: Generelt Kapittel 2: Grunnlag for prosjektering Kapittel 3: Materialegenskaper Kapittel 4: Bestandighet Kapittel 5: Grunnlag for konstruksjonsanalyse Kapittel 6: Bruddgrensetilstander Kapittel 7: Bruksgrensetilstander Kapittel 8: Forbindelser Kapittel 9: Utførelse og overvåking Kapittel 1 og 2 inneholder også andre punkter i tillegg til dem som finnes i NS-EN 1990:2002 “Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner”. NS-EN 1995-1-1 gjelder med mindre annet er nevnt.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2004-11
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.20
  • ICS 93.040
  • National Committee SN/K 370/AG 01

Produktrelasjon