Konsolidert

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Omfang av Eurokode 2 (1)P Eurokode 2 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner med uarmert, armert og spennarmert betong. Den er i samsvar med prinsippene og kravene for konstruksjoners sikkerhet og bruksegenskaper, grunnlaget for prosjektering og verifikasjonen av konstruksjoner, gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. (2)P Eurokode 2 gir kun krav til betongkonstruksjoners kapasitet, bruksegenskaper, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, f.eks. vedrørende termisk eller akustisk isolasjon, behandles ikke. (3)P Eurokode 2 er forutsatt brukt sammen med NS-EN 1990: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN 1991: Laster på konstruksjoner hEN's: Byggevarer som er relevante for betongkonstruksjoner NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner NS-EN 1997: Geoteknisk prosjektering NS-EN 1998: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, der betongkonstruksjoner bygges i jordskjelvsutsatte områder. (4)P Eurokode 2 er delt opp i følgende deler: Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering Del 2: Bruer Del 3: Siloer og beholdere Omfang av del 1-1 av Eurokode 2 (1)P Del 1-1 av Eurokode 2 gir et generelt grunnlag for prosjektering av konstruksjoner i uarmert, armert og spennarmert betong med normalt og lett tilslag i tillegg til å gi egne regler for bygninger. (2)P Del 1-1 omhandler følgende emner: Kapittel 1: Generelt Kapittel 2: Grunnlag for prosjektering Kapittel 3: Materialer Kapittel 4: Bestandighet og overdekning for armering Kapittel 5: Konstruksjonsanalyse Kapittel 6: Bruddgrensetilstander Kapittel 7: Bruksgrensetilstander Kapittel 8: Armeringsregler for armering og spennarmering Kapittel 9: Konstruksjonsregler Kapittel 10: Tilleggsregler for prefabrikkerte betongelementer og konstruksjoner av elementer Kapittel 11: Konstruksjoner av betong med lett tilslag Kapittel 12: Uarmerte og lett armerte betongkonstruksjoner (3)P Kapittel 1 og 2 inneholder punkter i tillegg til dem som er gitt i NS-EN 1990 "Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner". (4)P Denne del 1-1 dekker ikke følgende: bruk av glatt armering; brannmotstand; særskilte forhold for spesielle typer bygninger (f.eks. høye bygninger); særskilte forhold ved spesielle typer anleggskonstruksjoner (f.eks. viadukter, bruer, dammer, trykkbeholdere, plattformer til havs eller lagringstanker for væske); betong uten finstoff, elementer av lettbetong med åpen struktur, betong med tungt tilslag eller betong som inneholder bærende stålprofiler (se Eurokode 4 for samvirkekonstruksjoner av stål og betong).

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2004-12
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 370
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.40

Produktrelasjon

Produkt livssyklus