Konsolidert

NS-EN 1991-1-3:2003+A1:2015+NA:2018

Publisert

Obs: Denne standarden har et forslag: prNS-EN 1991-1-3:2023

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: We would like to point out that the National Annex (NA) included in this document is in Norwegian.

Les mer om Eurokoder på vårt fagområde

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2003-07
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.01
  • National Committee SN/K 370

Produktrelasjon