Standard

NS-EN 1634-3:2001

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 1634-3:2004

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av NS-EN 1634 spesifiserer en metode for å bestemme lekkasje av kald og varm røyk fra den ene siden av en dør til den andre under spesifiserte prøvingsbetingelser. Prøvingen kan utføres på forskjellige typer dører, porter eller luker som er beregnet på å kontrollere gjennomgangen av røyk i tilfelle brann. Prøvingen kan også utføres på etasjedører i heiser og på dører, porter og luker for transportbånd. Prinsippet for prøvingen er kort forklart i tillegg A.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.50
  • ICS 91.060.50
  • National Committee SN/K 15

Produktrelasjon

Produkt livssyklus