Standard

NS-EN 12828:2012+A1:2014/G1:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet inneholder veiledning om komplett vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg, der hensikten er å minimere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift. Veiledningen er frivillig å følge, men bygger på anbefalinger gitt i prEN 17671, EN 14336 og EN 12828. Veiledningen er primært tiltenkt næringsbygg, men kan også brukes mot andre bygningskategorier. Dokumentet er egnet for bruk av VVS-aktører, rådgivere og entrepenører, byggforvaltere og driftsansvarlige. Veiledningen omfatter: — teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå og medføre korrosjon og beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg;— oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram, herunder beskrivelser av tilgjengelig metodikk;— oppfølging av væskekvalitet ved bruk av væskeanalyser;— innføring i kjemisk og mekanisk rens av lukkede varme- og kjøleanlegg;— kontrollrutiner. Vannbehandlingsprogram for varme- og kjøleanlegg bør hensyntas ved prosjektering, og etterprøves fra anlegget er satt i drift. Oppfølging av vannbehandlingsprogrammets effekt og anleggets væskekvalitet anses som en kontinuerlig prosess, og bør kontrolleres minimum årlig gjennom hele levetiden til anlegget.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2014-04
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.140.10
  • National Committee SN/K 33

Produktrelasjon

Produkt livssyklus