Standard

NS-EN 1125:1997

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 1125:2008

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden fastlegger krav til produksjon, ytelse og prøving av panikkbeslag som betjenes mekanisk, enten med en horisontal skyvestang eller horisontal trykkstang som er spesielt konstruert for bruk i en panikksituasjon. Denne standarden fastsetter ingen bestemt utførelse av panikkbeslaget, og bare de målene som kreves av sikkerhetshensyn, er angitt. Denne standarden dekker ikke bestemte beslag beregnet på bruk av alvorlig funksjonshemmede. På grunn av det store spekter av funksjonshemming bør slike beslag og deres ytelse avtales mellom den spesifiserende og produsenten. Panikkbeslag som dekkes av denne standarden, gjelder bare for bruk på hengslede dører eller svingdører som ikke overskrider en masse 200 kg, en høyde 2 500 mm og en bredde 1 300 mm. Denne standarden dekker to bestemte utførelser av panikkbeslag: De som bare er beregnet for bruk på enfløyede dører, og de som er spesielt beregnet for bruk på enfløyede og/eller tofløyede dører. Denne standarden dekker to bestemte typer horisontale stenger: Panikkbeslag med "skyvestang", type A (se 3.17 og figur 2) og panikkbeslag med "trykkstang", type B (se 3.19 og figur 3). Denne standarden dekker to kategorier framstående beslag for å gjøre bredden på rømningsveien større og for å redusere fremspringet fra dørflaten der ett eller begge av kriteriene er viktige (se 4.1.10). Et panikkbeslags egnethet for bruk på brann-/røykdører bestemmes av dets ytelse i brannprøvinger som utføres i tillegg til ytelsesprøvingene som kreves i denne standarden. Tillegg B angir tilleggskrav for disse produktene. Denne standarden dekker ikke nødutgangsbeslag som betjenes med dørvrider eller trykkplate (se NS-EN 179), eller elektrisk styrte panikk- og nødutgangssystemer, som det for tiden utarbeides standarder for (se tillegg E).

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.190
  • National Committee CEN/TC 33/WG 4

Produktrelasjon

Produkt livssyklus